Algemene Voorwaarden HetPaardenSpel.nl

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn wanneer je gebruik maakt van HetPaardenSpel.nl. We willen je graag verzoeken om, wanneer je 12 jaar of jonger bent, je ouders om toestemming te vragen voor je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1. Registratie
Registratie en toegang tot HetPaardenSpel.nl zijn volledig gratis. Je bent verplicht om het registratie formulier naar waarheid in te vullen. Het is verboden om meerdere accounts te bezitten. Het account is voor jezelf, dus delen van accounts is ook verboden.

2. Regels
Wanneer je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden ga je ook akkoord met de regels die moeten worden nageleefd op HetPaardenSpel.nl. Bij overtreding heeft HetPaardenSpel.nl het recht het profiel, teksten of afbeeldingen te verwijderen. In het uiterste geval zal je permanent worden verbannen van HetPaardenSpel.nl. Hoewel HetPaardenSpel.nl wordt bewaakt op het naleven van de regels kunnen overtredingen op deze regels niet altijd direct door ons worden aangepakt.

3. Verantwoordelijkheid
Je bent verantwoordelijk voor je eigen account. Dus je paardenfoto's, gastenboek, profiel, quote en eventueel voor je eigen manege en alle bijbehorende spullen. HetPaardenspel.nl is niet verplicht om jou verloren (virtuele) spullen terug te geven. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk wat de oorzaak ook is. Het is verboden om copyright beschermde teksten of afbeeldingen te gebruiken op HetPaardenSpel.nl. Indien je dit toch doet ben je zelf verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen. HetPaardenSpel.nl is niet verantwoordelijk voor teksten, afbeeldingen of dergelijke inhoud van derden.

4. Beschikbaarheid
HetPaardenSpel.nl doet zijn uiterste best om een zo goed mogelijke dienst te bieden. Echter leveren wij geen garantie dat onze diensten altijd beschikbaar zijn. Hiervoor kun je ons niet aansprakelijk stellen.

5. Aansprakelijkheid
HetPaardenSpel.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van HetPaardenSpel.nl of met de onmogelijkheid HetPaardenSpel.nl te kunnen raadplegen.

6. Derde partijen
Sommige links op HetPaardenSpel.nl leiden naar bronnen die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover HetPaardenSpel.nl geen gezag of controle heeft. Hierdoor draagt HetPaardenSpel.nl geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. HetPaardenSpel.nl is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop.

7. Betaalde diensten
HetPaardenSpel.nl maakt gebruik van zogenoemde credits. Voor een aantal extra opties in het spel moet je in het bezit zijn van credits. HetPaardenSpel.nl credits zijn niet gratis. Deze kan je met diverse betaalmethodes aanschaffen. Wanneer je minderjarig bent heb je eerst toestemming nodig van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Je hebt ook altijd toestemming van de betaler van de rekening/telefoon nodig voor je credits koopt. Misbruik van onze betaalmethoden gaat nooit ongemerkt voorbij. Word je betrapt op misbruik van onze dienst dan word je permanent verbannen van HetPaardenSpel.nl. HetPaardenSpel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of misbruik door derden, de persoon zelf of door storingen of fouten op HetPaardenSpel.nl.

8. Misbruik
Misbruik maken van HetPaardenSpel.nl is ten strengste verboden, dit houdt in dat er geen reclame gemaakt mag worden voor commerciële doeleinden. Het is ook verboden om logo's/afbeeldingen/teksten en andere onderdelen van de website te gebruiken voor andere doeleinden dan HetPaardenSpel.nl. Het misbruiken van exploits/bugs/hacks en andere manieren van valsspelen zijn ook niet toegestaan! Wanneer dit niet gemeld wordt en we komen er toch achter word je permanent verbannen van HetPaardenSpel.nl.

9. Vrijwaring
Je zult HetPaardenSpel.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van HetPaardenSpel.nl, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

10. Actualiteit
HetPaardenSpel.nl spant er zich voor in om de inhoud regelmatig te actualiseren/wijzigen en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen kunnen op ieder moment zonder aankondiging worden doorgevoerd. HetPaardenSpel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging(en).

11. Eigendom
Alle code, ontwerpen en inhoud op HetPaardenSpel.nl (met uitzondering van links, teksten afbeeldingen e.d. van derden) zijn volledig eigendom van HetPaardenSpel.nl. HetPaardenSpel.nl is onderdeel van TripiX V.O.F. (www.tripix.nl). Niets op HetPaardenSpel.nl mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming.

12. Privacy
HetPaardenSpel.nl zal geen misbruik maken van gegevens die jij op de website plaatst/post/invult. Op het registratieformulier vragen we enkel om de informatie die we nodig hebben om de gebruiker te kunnen identificeren. HetPaardenSpel.nl zal ten alle tijden de privacy van zijn gebruikers honoreren. E-mail adressen zullen niet anders dan voor HetPaardenSpel.nl gebruikt worden. Deze zullen nauwkeurig bewaard worden en niet verstrekt worden aan derden met uitzondering van een verkoop of overdracht van HetPaardenSpel.nl. Wij registreren alle IP adressen van al onze gebruikers.

13. Contact
Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@tripix.nl onder vermelding van Algemene Voorwaarden HPS.

Wanneer je niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden kan je niet deelnemen aan HetPaardenSpel.nl. HetPaardenSpel.nl behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen met of zonder voorafgaande aankondiging. Controleer de Algemene Voorwaarden dus regelmatig.

Laatste wijziging: 09:11:20 26-02-2015